Prijave

Prijave

Prijave za utrku i uplata kotizacije moguće su isključivo putem Interneta zaključno s 08.04.2019. u 23:59. Prijava je pravovaljana po uplati kotizacije, a broj trkača je ograničen. Link na prijavu: http:/www.utrka.com/utrke/krka/2019/info/